KLUBBEN / STIPEND

Nesbyen Rotaryklubb vil hvert år - avhengig av økonomi og om verdige kandidater finnes - dele ut et stipend til en person, gruppe, organisasjon eller prosjekt i Nes kommune. Stipendets størrelse avgjøres av styret/presidenten.

Nesbyen Rotaryklubb står også fritt til ikke å dele ut stipendet av grunner som ikke er nevnt her.

Stipendet annonseres på klubbens hjemmesider og i lokalpressen.

Stipendet deles ut på våren, og styret/presidenten avgjør om utdelingen skal følges av middag/selskapelighet.

Det forventes at mottakeren av stipendet redegjør for bruken av stipendet, før eller etter mottakelsen, som foredrag for Nesbyen Rotaryklubb.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Embetsgarden
Adresse: Alfarvegen 117
Postnummer: 3540
Sted: Nesbyen
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...