KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2020
KartdataKartdata ©2020
Kartdata ©2020
Kart
Satellitt

om klubben


Nesbyen Rotaryklubb ble stiftet 9. mars 1968.
Charterklubb var Geilo Rotaryklubb.
Klubben har pr. 1. september 2020 23 medlemmer. 


2020-2021  Nesbyen Rotaryklubbs 4 strategiske områder:

Våre verdier
Medlemsutvikling og mangfold
PR og omdømme
Prosjekter


Våre verdier
Gjennom fellesskap bygger vi livslange forbindelser som fremmer forståelse og samhold.  Gjennom integritet opprettholder vi etiske standarder og fremhever våre forpliktelser. Ved "doing good in the world" og å ha 4-spørsmålsprøven med oss i det daglige, vil vi styrke vårt omdømme og bidra til rekruttering på sikt.

Handlinger:
 • Utvikle fellesskapet (gode møteprogrammer, sosiale arrangementer, 2/3/4-landssamarbeid, hyttetyr, julemiddag)
 • tjene lokalsamfunnet (prosjekter jfr. pkt. 4).
 • Ivareta ungdomsarbeid (Winter camp og ungdomsutveksling, RYLA).
Medlemsutvikling og mangfold
Rotary er et verdibasert yrkesnettverk. Nesbyen Rotaryklubb er en åpen og inkluderende organisasjon uten religiøs eller politisk tilknytning. Vi henvender oss til alle aldre, etnisiteter og kjønn.  Vi har ukentlige møter med aktuelle temaer og foredrag.  Vi arbeider for høye etiske standarder i yrke og samfunn, og deltar i samfunnsnyttige og humanitære prosjekter både i lokalmiljøet og internasjonalt.  Vi vektlegger verdier som personlig utvikling, nettverk, vennskap og gode samtaler.

Handlinger:
 • Øke medlemstallet (store krav til komiteen + kollektivt ansvar).
 • Forsterke yrkesmangfoldet
 • øke kvinneandelen
PR og omdømme
Nesbyen Rotaryklubb har et mål om å forsterke vår profil og vårt omdømme i lokalsamfunnet.  Vi ønsker å vise at Rotary er en spennende og tidsmessig organisasjon. Vi ønsker å skape gode og profesjonelle kommunikasjonskanaler og arbeide for mer og bedre mediedekning. Våre plattformer er vår nettside og vår Facebookside.

Handlinger:
 • Redaksjonelle omtaler
 • Aktiv bruk av Facebook, innlegg 1 gang pr uke. 
 • Streaming av møter som kan være spennende for andre
 • Facebook skal lede til vår nettside og våre arrangementer (ev. TV-aksjonen)
 • opprette Instagramkonto
 • stormøter/InterValley-møte
 • Synliggjøre dugnader og gode prosjekter i distriktet
 • Opprette linkmulighet for møtedeltakelse om medlemmer befinner seg annet sted
Prosjekter
Nesbyen Rotaryklubb vil stimulere til flere og bedre synlige prosjekter i lokalsamfunnet. Vi vil formidle kunnskap om Rotary Foundation (TRF) og inspirere medlemmene til å øke sine bidrag.  Vi vil også vise at Rotary har en viktig global rolle.

Handlinger:
 • Betalte og ikke betalte dugnader bl.a. på museet, meteorittkrateret, mm
 • stormøter med aktuelt tema
 • salg av annonser og billetter for Kommuneinfoen, konserter mm
 • Bidra ved julegryta til Frelsesarmeen
 • bidra til det globale arbeidet for å stoppe poliomyelitt
 

KLUBBENS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2017KLUBBENS PLANER OG AKTIVITETER 2016-2017

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Embetsgarden
Adresse: Alfarvegen 117
Postnummer: 3540
Sted: Nesbyen
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...