PROSJEKTER / KOMMUNEINFO


Hvert 4. år tegner Nesbyen Rotaryklubb annonser til ”Kommuneinfo`n” som utgis i samarbeid med Nes kommune.

Inntektene fra annonsesalget legger grunnlaget for Nesbyen Rotaryklubb sitt arbeide lokalt og globalt.

Av større prosjekter som Nesbyen Rotaryklubb har støttet de seneste årene kan blant annet nevnes

- Restaurering av mølla på Hallingdal Museum
- Altertavla i Nes kirke
- Ettårige Ungdomsutvekslinger for ungdommer fra Nes
- WinterCamp på Nystølen for utvekslingsstudenter fra hele verden
- Buss-skur ved RV7/Shell
- Kampanje mot rus. Målgruppe unge 14-16 år
- Handicamp: Aktivitetsleir for funksjonshemmede/handicappede fra hele verden
- Polio Pluss: Bekjempelse av polio internasjonalt
- Shelterbox: Boks med telt, og utstyr for 10 personer som er katastroferammet
- Vårvedlikehold på museet
- RYLA: Lederopplæring av ungdom
- Dugnadsarbeide  på eldreboliger
- Stipend til fremme av videre satsing i karriere/utdanning (f.eks. idrett, musikk, kunst etc)

Håper derfor at dere vil støtte opp omkring klubbens arbeid og tegne en annonse.

Annonseformat

Annonsekontrakt

Annonsemateriell sendes:  kommuneinfo@gmail.com

Generelle henvendelser: nesbyen@rotary.no

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Embetsgarden
Adresse: Alfarvegen 117
Postnummer: 3540
Sted: Nesbyen
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...