HVORFOR ROTARY / FAKTA OM ROTARY


FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 1.2 mill rotarianere i mer enn 200 land og regioner. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber.  
Norge er i dag ett av de land med den høyeste rotarianer-tetthet. Nesten hver 300 innbygger er rotarianer. Norge er delt inn i seks rotarydistrikter  med til sammen ca. 330 klubber og ca. 12.000 medlemmer.

H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow. 


4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør:  

1. Er det sannhet?  

2. Er det rettferdig overfor alle det angår?  

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  

4. Vil det være til beste for alle det angår?  

 

ROTARYS MOTTO

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid.  Et passende norsk uttrykk kan være "Omtanke uten baktanke".

 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer.  

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 54 klubber i distriktet vårt. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Embetsgarden
Adresse: Alfarvegen 117
Postnummer: 3540
Sted: Nesbyen
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...